Maa- ja Metsätalousministeriö

Kalatalouden Keskusliitto

Ween Maan Wiljaa

Kalastuksenhoitomaksurekisteri

TE-Keskus

Keski-Suomen Ympäristökeskus