Mikä osakaskunta?

Kalatalouskeskus kertoo:

Suomen vesialueet ovat joko valtion omistuksessa olevia yleisvesiä, osakaskuntien yhteisiä vesiä tai yksityisvesiä. Pohjoisessa Suomessa on paljon valtion omistamia vesiä, kun taas muualla Suomessa vedet ovat enimmäkseen yksityisessä omistuksessa osakaskunnat mukaan lukien. Jos vesialueella on useampi kuin yksi omistaja, muodostavat sen osakkaat osakaskunnan (entinen kalastuskunta). Osakaskunta toimii yhteisaluelain sekä kalastuslain mukaisesti ja päättää alueensa käytöstä kuten kalastuksesta ja metsästyksestä. Olet osakas, jos omistat osuuden yhteisiin vesialueisiin. Tällöin sinulla on sananvaltaa osakaskunnan kokouksessa. Omistusoikeus voidaan todeta kiinteistörekisteriotteesta, jonka voi tilata Maanmittauslaitoksesta.

Kyyrän osakaskunta

Kyyrän osakaskunnan virallinen nimi on Kyyrän kalastuskunta. Tässä on taustalla historian havinaa: menneisyydessä ei ollut olemassa osakaskuntia, ainoastaan kalastuskuntia. Sittemmin kalastuskunnat muutettiin osakaskunniksi, mutta monet kalastuskunnat eivät ole koskaan vaihtaneet nimeään virallisiin papereihin. Tämä pätee myös Kyyrän kalast… osakaskuntaan. 🙂

Yhteystiedot

Sijainti

Kyyrän osakaskunta

© Saarijärven reitin kalatalousalue 2022 | Sivuston toteutus: DevNet.fi