Aluehallintovirasto on vahvistanut 11.12.2023 saapuneella päätöksellä Paajalan osakaskunnan uudet säännöt.

Tervetuloa Paajalan osakaskuntaan

Kukko-Paajalan osakaskunnan vedet sijaitsevat Keski-Suomessa Saarijärvellä, pääosin entisen Pylkönmäen kunnan alueella jakoostuvat Paajalan osakaskunnan omista sekä Kukon kalastuskunnan sopimukseen perustuvista vesialueista. Lisäksi Paajalan osakaskunta on vuokrannut Metsähallitukselta vesialueita Sammalisesta ja Luotojärvestä. Suurin osa vesistä kuuluu Saarijärven reittiin ja pieni osa Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Osakaskunnalla on vesialueita yli 1700 ha. Tämä pitää sisällään noin 100 kpl järviä, lampia ja jokia.

Osakaskunnan seisovista vesistä merkittävin on alueen suurin ja kalastuksellinen keskusjärvi, Karankajärvi. Muita suurehkoja järviä ovat Kiesimenjärvi, Kiminginjärvi, Vihanninjärvi & Latvanen.

Virallisia veneenlaskupaikkoja löytyy Karankajärven eteläpäästä ja toinen laskupaikka Siltasalmesta (Sammalisen ja Luotojärven välistä). Kirkasvetiseltä Tohtaanjärveltä löytyy yleisessä käytössä oleva tulentekopaikka. 

Alue on vedenjakajaseutua, joten osakaskunnan hallinnoimat virtavedet ovat pieniä latvapuroja tai -jokia. Merkittävimmät virtavedet ovat Moksinjoki ja Selänpäänjoki. Moksinjoessa elää luontainen taimenkanta ja se on todettu vuoden 2012 sähkökoekalastuksissa kerättyjen dna-näytteiden perusteella geneettisesti alkuperäiseksi. Taimenkanta on kuitenkin häviämisen partaalla, joten Moksinjoki on ollut vuoden 2012 jälkeen rauhoitettuna kaikelta kalastukselta. 

Paajalan osakaskunta

© Saarijärven reitin kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi