Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset kalastuksensäätelytoimenpiteet

Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut voimaan seuraavat kalastusta koskevat rajoitukset Saarijärven reitin kalatalousalueella:

Kuhan alin pyyntimitta on koko kalatalousalueella 45 cm.

Rasvaeväleikatun taimenen alin pyyntimitta on kaikilla kalatalousalueen järvialueilla 60 cm.

Verkkokalastusta koskevat alueelliset ja ajalliset rajoitukset (solmuvälirajoitukset ja/tai verkkokalastuskieltoalueet). Verkkokalastus on kielletty solmuväliltään alle 55 mm verkoilla vuosittain 1.4.-15.6. välisenä aikana ja solmuväliltään yli 20 mm verkoilla vuosittain 1.9.-30.11. välisenä aikana seuraavilla alueilla:

 1. Hepolammen ja Karankajärven verkkorajoitusalueet
 2. Hietamankosken ja Suojoen verkkorajoitusalueet
 3. Horonalasen ja Vartejärven verkkorajoitusalueet
 4. Kalmarinselän verkkorajoitusalueet
 5. Kiminginjärven ja Pääjärven verkkorajoitusalueet
 6. Saarijärven, Leuhunkosken, Majakosken ja Summasjärven verkkorajoitus-alueet
  Mahlunjärven, Saarijärven ja Vartejärven verkkorajoitusalueet
 7. Naarajärven verkkorajoitusalueet
 8. Pyhäjärven ja Iso-Lumperoisen verkkorajoitusalueet
 9. Pyhäjärven Pöykynlahden verkkorajoitusalue
 10. Pääjärven ja Hepolammen verkkorajoitusalueet
 11. Tuhmalammen verkkorajoitusalueet
 12. Vahangan ja Pääjärven verkkorajoitusalueet
 13. Vihanninjärven verkkorajoitusalueet
 14. Iso- ja Pieni-Lumperoisen ja Mustjoen verkkorajoitusalueet
 15. Pyhäjärvi, Peltojoen suualueen verkkorajoitusalue
 16. Summasjärven, Summakosken ja Kiimasjärven verkkorajoitusalueet
 17. Summasjärven ja Lanneveden verkkorajoitusalueet
 18. Saarijärven ja Pieni-Lumperoisen verkkorajoitusalue

Tämän päätöksen mukaiset kalastusta koskevat rajoitukset merkitty maa- ja metsätalousministeriön karttapalveluun www.kalastusrajoitus.fi ja löytyvät tästä päätösliitteestä.

Takaisin uutisiin
Saarijärven reitin kalatalousalue

Kauppakatu 19 B, PL 112
40101 Jyväskylä
saku.salonen(at)kskalatalouskeskus.fi
040 500 9905

 

Saarijärven reitin kalatalousalue on saanut avustusta
kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta
näiden www-sivujen perustamiseen.

© Saarijärven reitin kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi