Kymijoen reitin kalatalousalueilla järvitaimenelle korotetut alamitat

Uuden kalastuslain edellyttämien käyttö- ja hoitosuunnitelmien myötä Kymijoen reitin
kalatalousalueilla on tehty suunnitelma kalastuksensäätelystä, johon liittyy olennaisesti mm.

vaelluskalakantojen turvaaminen. Suunnitelmissa esitetyt säätelytoimenpiteet asettaa voimaan ELY-
keskus.

Rasvaeväleikatun (istutetun) järvitaimenen alamitta on kalastusasetuksessa 50 cm. Alla mainituilla
kalatalousalueilla alamittaa on korotettu 60 senttimetriin osassa vesistöissä. Poikkeuksena Suonteen
kalatalousalue, missä alamitta on koko kalatalousalueella 55 cm. Rasvaevällinen taimen on
kokonaan rauhoitettu asetuksella. Alamitat ja muut kalastuksen säätelyyn liittyvät määräykset
löytyvät kootusti Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitämästä www.kalastusrajoitus.fi -palvelusta.
Lisätietoa rajoituksista, kalastuksesta ja kalastusluvista kalatalousalueiden verkkosivuilta.

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue, https://www.ekpk.fi/
Hartolan kalatalousalue, http://www.hartolankta.fi/
Heinolan kalatalousalue, https://www.heinolankalatalousalue.fi/
Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue https://leppavedenhankasalmenkalatalousalue.fi/
Pohjois-Päijänteen kalatalousalue https://pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi/
Saarijärven reitin kalatalousalue https://saarijarvenreitinkalatalousalue.fi/
Suonteen kalatalousalue https://suonteenkalatalousalue.fi/

Takaisin uutisiin
Saarijärven reitin kalatalousalue

Kauppakatu 19 B, PL 112
40101 Jyväskylä
saku.salonen(at)kskalatalouskeskus.fi
040 500 9905

 

Saarijärven reitin kalatalousalue on saanut avustusta
kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta
näiden www-sivujen perustamiseen.

© Saarijärven reitin kalatalousalue 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi