ELY-keskuksen määräämät pyyntirajoitukset

kalastusrajoitus.fi

Kalastuskunnan pyyntirajoitukset

Solmuväli 23-59 mm kielletty yli 10 metrin syvyisillä vesialueilla ympäri vuoden.

Rajoitus koskee pinta-, välivesi- ja pohjapyyntiä kyseisillä alueilla.

Siian kutupyyntiaikana 1.10-31.12 alin verkon solmuväli 35mm. Rajoitus koskee kaikkea verkkokalastusta muikun pyyntiä lukuunottamatta.

Kuhan alamitta on 45 cm, järvilohen ja rasvaeväleikatun taimenen 60 cm.  Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu.

Pieni Suojärvi, Peltojoki ja Pöykynjoki on rauhoitettu kalastukselta.
Ravun alamitta 10cm.

Vesilintujen metsästys on kielletty Kekkilänlahden ja Kotisaaren alueella (Kiviniemestä Kotisaaren länsipäähän ja Kiireenniemestä Kotisaaren itäpäähän) sekä Pöykynlahden pohja Pöykynsaarten eteläreunan tasalle saakka.

Pyhähäkin kalastuskunta

© Saarijärven reitin kalatalousalue 2022 | Sivuston toteutus: DevNet.fi